Нашата Философия

Ние вярваме в свещеното триединство на тялото, духа и психиката. 

Нашата цел в работата е да постигнем именно това триединство, да повлияем не само на тялото чрез различни видове масажи, а това влияние да стане основа и на най-положителни емоции, и на най-чисти мисли. 

Нашето призвание е в това. Ние го правим с любов, с усърдие, с цялата си душа и ние не работим, ние се забавляваме, и получавамв своята удовлетвореност, и учим своя урок:

Да си щастлив от щастието на другите.