Масажи Крия Защо

КРИЯ – тази дума има много значения в източната философия. Крия е вечното движение и промяна, крия  е техниката, която спомага за издигането и утвърждаването на кундалини – основната енергия. 

Крия е и древен каруна-символ, който ни помага да се свържем здраво, да впием корени в майката Земя и да черпим жизнени сили от нея. Само по този начин като се свържем със Земята, като ни обгърне нейната любов и сила ние може да помислим и да раборим за свързване с Космоса и неговата енергия, да потърсим пътя към Съвършенството. 

Студио за масаж Крия се води от тези древни принципи.