Мануален лимфодрениращ масаж

Лимфата представлява течност, подобна на кръвта. Съдържа вода и протеини, които се свързват помежду си  в макромолекули, които от своя сртрана привличат отпадни продукти на обмяната, мъртви клетки, бактерии, метастази.

В органите на лимфната система се иззвършва обезвреждане на попадналите в организма микроорганизми и други чужди белтъчни тела, изработват се антитела и се създава имунитет. Лимфата е течност, която идва от кръвта и по лимфните съдове се връща отново в кръвообращението. Водата и съставките на кръвната плазма преминават през стените на капилярите и попадат в междуклетъчното пространство. От тъканните пространства тази течност минава в лимфните капиляри. Следва дълъг път през лимфните съдове и органи, за да се влее отново във венозната система, за да бъде изхвърлена излишната течност чрез бъбреците, а продуктите на обмяната да се детоксикират в черния дроб.

Натрупването на излишната течност в междуклетъчното пространство, както и  изпълването им с токсини и отпадни метаболитени продукти, създава усещането за подпухналост, увеличава обиколките, представлява една от основните предпоставки за образуването на целулит.

Мануалният лимодрениращ масаж е открит от д-р. Емил Воддер през 1930 г. Това е масаж, изграден по специална методология и съдържа специални предимно поглаждащи и изпомпващи техники. Изпълнява се с относително деликатен натиск и бавно темпо, за да се окаже въздействие на кожата и подкожната област. Този масаж въздейства главно на излишната течност, намираща се между кожата и апоневрозата на мускулите.

Какъв е ефекта върху целулита и моделирането на тялото? Още при първия масаж се получава усещане за лекота по цялото тяло. Обиколките се намаляват рязко. При серия от масажи ефектът на „намалени обиколки” се запазва трайно. А преминаването и обработването на излишните течности, на базата на един нов условен рефлекс, става много по-лесно и пълноценно от организма. В същото време, освободени от допълнителното налягане, създадено от излишната течност и натрупаните токсини, мастните делчета се подравняват, увеличава се тяхното оросяване, портокаловата кожа се изглажда. Дори и при поредица от антицелулитни масажи, умелото изполване  на техники от лимфодренитещия масаж или дори нарочно включен дрениращ масаж в програмата, подпомага много изхвърлянето на отпадните вещества, получени от повишения метаболизъм, вследствие на антицелулитните масажи. Деликатните техники и бавният темп от своя страна намаляват възбудните огнища на нервната система и я релаксират. Така, че освен полезен и детоксикиращ, лимфодрениращият масаж е и едно приятно релаксиращо уоволствие.