Класически масаж

Масажът филогенетично е най-древното средство за лечение. В началото на двадесети век, с прогреса на науката, учените, поставяйки го в рамките на познанията си по анатомия, физиологогия, биохимия и неврология, го преоткриват, европеизират и кръщават – класически масаж. Обикновено под класически масаж се разбира европейския тип масаж, който ползва за своите цели няколко основни похвата: поглаждане, изстискване, разтриване, омачкване, ударни похвати и вибрации.

Класическият масаж се основава на два основни механизма на въздействие – механичен и нервно-хуморален. За щастие в последните години и най-престижни научни издания прибавят и още един механизъм – енергийния. За щастие, защото това показва истинската същност на масажа – не просто научна дисциплина, дори не просто философия, а изкуство, изкуство от Бога…за Човека. Добрият класически масаж далеч надхвърля нормите на основните похвати – той ги видоизменя, комбинира, глобализира. Добрият класически масаж ползва широка палитра от техники, умението да комбинираш най-нежно докасване с нечовешка мощ и сила, умението да забавиш времето до пълна забрава, умението да се слееш с клиента и да заживееш с неговия ритъм, а той с твоя. Умението да бъдеш всеки път различен, нов, непознат и все по-добър. 

Това е добрият масаж. А какъв е най-добрият…? Това е тайна…Ние ще я споделим с Вас…