Египетски восък ритуал за крака

Достоен само за фараоните, този ритуал е пазен в тайна поколения наред. Предаван единствено по медитативен път от кахуните (пазителите на тайнството) днес той добива популярност и сред нас след  „специално позволение”.

Камъни, носещи топлината на Египет, восък, извичащ токсините и отрицателната енергия, енергийните точки на стъпалата – за ползата на всяко поотделно е изписано толкова много. Но симбиозата им в един ритуал е пазена в тайна… до днес. Разгадайте това тайнствено въздействие единствено в клуб за хармпния и здраве „КРИЯ”.